Giới thiệu dự án

    Với mục đích tạo môi trường lành mạnh cho các em học sinh học tập, vui chơi, giúp hình thành nhân cách tốt, hình thành văn hóa đọc sách cho trẻ em ngay từ nhỏ cũng như lan tỏa giá trị của việc đọc sách…, Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA-HCM) sẽ triển khai Dự án YBA - Thư viện Container trao tặng sách, đồ chơi sáng tạo, thiết bị trường học cho các trường Tiểu học và THCS tại vùng nông thôn nghèo khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ. Đây là một trong những hoạt động giàu tính nhân văn, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, với xã hội của YBA-HCM.

    - Địa điểm: Trường Tiểu học và THCS ở các vùng nông thôn nghèo trên mọi miền Tổ quốc 
    - Số lượng: 01 trường Tiểu học và 01 trường THCS
    - Thời gian: Phát động dự án thàng 11/2018

    Lý do thực hiện

    Mang tính cơ động và chủ động, dễ dàng phối hợp với các đơn vị khác

    Mang tính cơ động và chủ động, dễ dàng phối hợp với các đơn vị khác

    Thi công nhanh, hiện đại và đẹp mắt

    Thi công nhanh, hiện đại và đẹp mắt

    Dễ dàng quảng bá, giới thiệu trong quá trình vận chuyển

    Dễ dàng quảng bá, giới thiệu trong quá trình vận chuyển

    Dễ dàng đóng gói và thực hiện ở nhiều nơi

    Dễ dàng đóng gói và thực hiện ở nhiều nơi

    Đối tượng dự án

    Trẻ em từ 06-15 tuổI

    Trẻ em từ 06-15 tuổI

    Trường tiểu học & thcs chưa có hoặc thư viện đã xuống cấp

    Trường tiểu học & thcs chưa có hoặc thư viện đã xuống cấp

    Vùng nông thôn nghèo

    Vùng nông thôn nghèo

    Tiêu chí nhận tàI trợ:

    • Trường Tiểu học & THCS chưa có thư viện, thư viện xuống cấp, không đủ công năng phục vụ
    • Thuộc vùng nông thôn nghèo
    • Trường có số lượng học sinh từ 400 trở lên 
    • Địa điểm phù hợp vận chuyển, lắp đặt Container
    • Nhà trường có cán bộ quản thư và có bản kế hoạch vận hành thư viện hiệu quả (tối thiểu từ 2 năm trở lên)
    • LƯU Ý: Đối với những nơi đủ điều kiện nhưng container không thể đến được, BTC sẽ để dành cho format 2 của dự án: Thư viện lắp ghép bằng vật liệu nhẹ. 

    Cam kết khi nhận tàI trợ:

    • Bố trí nhân sự vận hành thư viện
    • YBA sẽ tổ chức kiểm tra định kỳ
    • YBA sẽ thu hồi Thư viên Container khi phát hiện vi phạm cam kết
     

    Quy trình thực hiện