Trong khuôn khổ chương trình Caravan - Hành trình kết nối giao thương - Trao tặng thư viện Container lần 3" Ban tổ chức dự án Thư viện Container đã trao tặng Thư viện đến hơn 600 em học sinh trường tiểu học Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 

Thời gian: 31/10/2020 

Địa điểm: Xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre