Tiếp tục hành trình trao tặng tri thức đến các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa trên mọi miền đất nước, Ban tổ chức dự án Thư viện Container triển khai dự án Trao tặng thư viện Container đến hơn 400 em học sinh trường tiểu học Quới Thành huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre. 

Thời gian: 30/10/2020 

Địa điểm: Trường tiểu học Quới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.