Trong khuôn khổ các hoạt động nhằm chào mừng kỉ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Doanh nhân trẻ Tp. HCM, từ ngày 06/09 đến ngày 07/09/2019, YBA.HCM đã tổ chức chương trình Caravan Hành trình Kết Nối Giao Thương kết hợp trao tặng Thư viện Container lần 2, với cung đường: Tp. HCM – Đồng Tháp – Tp. HCM.

Thời gian: 6 - 7/9/2019 

Địa điểm: Trường Tiểu học Mỹ Hòa 1 huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.